Bureau voor Aarde Educatie, Visie-ontwikkeling & Methodiekscholing

Praktijk Mens&Natuur

CV

Gerwine Wuring

Initiatiefnemer * Inspirator * Organisator * Coördinator * Schrijfster * Publicist *
* Netwerker * Natuurmens * Aardevrouw * Intuitief * Doelgericht *

en een stukje van haar levensloop

1956 geboren in Sneek op 2 april en aldaar  het gymnasium doorlopen en zeer aktief geweest in de Jeugdbond voor Natuurstudie

1974  biologie gaan studeren in Groningen om af te studeren als ecologe in een tijd dat er nauwelijks werk was

1981 na diverse tijdelijke baantjes bij oa de SuikerUnie, een scholengemeenschap en Staatsbosbeheer als vogelwachter op Rottumeroog, vervolgens op het Natuur en Milieucentrum Allardsoog te Bakkeveen Friesland gaan werken als coordinator in de natuur en milieu educatie

1990  dit werk gaan voorzetten vanuit de toenmalige Volkshogeschool Allardsoog als trainer adviseur

1992  Deep Ecology training gevolgd bij de noorse filosoof Arne Naess op het Schumacher College in Devon, met verstrekkende gevolgen voor de ontwikkeling van mijn werk

1993  het Netwerk Aarde, Milieu & Spiritualiteit in het leven geroepen om handen en voeten te geven aan de ontwikkeling van Aarde Educatie

en training gaan geven rond de Synthese van maatschappelijke ontwikkeling en persoonlijke groei

1996   Aerda, Bureau voor Aarde Educatie, Visie-ontwikkeling en Methodiekscholing gestart vanuit de inspiratie van mijn Druide opleiding bij OBOD

en tevens het eerste jaar van deelname aan het Eigentijds Festival
en uitgave van 'De binnenkant van het milieuvraagstuk, ecologie van mens,  milieu & samenleving', verslag van 4 studiedagen

1997  gestopt op Allardsoog, zelfstandig verder gegaan met de organisatie en uitvoering van beleidsbeïnvloedende cursussen en studiedagen onder andere in opdracht van de Bond van Friese Waterschappen, Wetterskip Lauwerswalden, Waterschap Dollardzijlvest, de Provincie Drenthe en de gemeente Smallingerland

1999  gaan werken in opdracht van het LCO, het Landelijk Centrum Opbouwwerk,  onder andere aan de projektontwikkeling van milieuparticipatie * opzetten van het Ervaringsnetwerk Duurzaamheid in Praktijk in de Wijk * organisatie van Lamigo Veldwerkexcursies en Olympiade Conferentie * alsmede het ontwikkelen en uitvoeren van de kursus Plattelandsbeleid 'Leren van de Buren'

en columns 'Spiegelen aan de natuur' geschreven voor de tijdschriften Spiegelbeeld en Educare

2000 het artikel 'Intuïtie in landschapsbeheer verdient meer erkenning' vrucht van 15 interviews verschijnt in het Vakblad voor Natuurbeheer

en ik verzorg 2 jaar lang voor Onkruid het tweemaandelijks stripverhaal 'Zij Zoent Je' met de illustraties van kunstenares Marleen van Engelen

2002  viel het idee van Reizende Aarde School me letterlijk in de schoot tijdens een meditatie, waarna ettelijk samenscholingen, Toontuinen workshops en zomerweken zijn gerealiseerd

2003  'Spiegelingen Mens& Natuur' mijn eerste boek verschijnt  ism uitgeverij Entos

en ik word projectleider in het project 'Neem de natuur in de wijk, de wijk in de natuur' voor het LCO ism FORUM, Landschapsbeheer Nederland en Raad van Kerken in het NIDO programma Landbouw en Groen voor een Gezonde Samenleving

2005  'De kracht van water aarde lucht & vuur, leven met de natuur' verschijnt als boek, in de samenwerking met 4 collega's uitgegeven in eigen beheer

en in de samenwerking met het InnovatieNetwerk Grensverleggend in Agro en Groen werken we  aan innovaties, die nodig zijn voor natuurbeleid om natuurbeleving meer ruimte te geven, oa middels de start aan het project 'Geef de dorpsbosjes terug aan de dorpelingen', ism Staatsbosbeheer regio Noord en Landschapsbeheer Friesland en Groningen

en het Essay 'De natuur mijn leslokaal''verschijnt in de bundel 'Spiritualiteit, vrijheid en engagement' van Titus Rivas en Bert Stoop

2006  de 'Startnotitie Mystieke Natuurbeleving'  ontstond in de samenwerking met het InnovatieNetwerk vanuit de vraag wat de mythisch magische beleving van de natuur bij zou kunen dragen aan natuurbeleid.

2007  gestart met de de organisatie van van een ondernemend netwerk middels 'Excursies WoonNatuur',om bij directies en bestuur van woningcorporaties, projectontwikkelaars, natuurorganisaties en gemeenten processen ingang te zetten om bewoners en natuur in en om de stad dichter bij elkaar te brengen

het boek 'De kracht van water aarde lucht & vuur wordt opnieuw uitgegeven door A3 boeken

en onder mijn supervisie ontstond de succesvolle HBO scriptie 'Wat groen kan doen.." van Yolanda Guffens.

2008  'De aarde roept - Ontdek de natuur als bron van inzicht en heling', mijn derde boek wordt uitgegeven door A3 boeken

en in opdracht van MOVISIE  experimenteer ik met nieuwe samenwerkingsvormen in de Groene Participatie Maatschappij, als projectleidster Boeren in de buurt rondom de Arnhemse nieuwebouwwijk Schuytgraaf, waar stad en platteland elkaar ontmoeten in de uitwisseling van voedsel, kennis, ervaringen

2010  in opdracht van Plattelânsprojekten Fryslân het project DOZO rond duurzame samenwerking in Zuid-Oost Friesland opgestart

medewerking gegeven aan de expertmeeting Gezond en Groen van de Provinciale Raad Gezondheid Noord Brabant, waaruit de publicatie Gezond en de Groene Omgeving is ontstaan.

2011 gestart met de Praktijk voor Mens&Natuur, regionale jaarcycli Spelen met de kracht van aarde, water, lucht en vuur, spiegel je aan de natuur