Bureau voor Aarde Educatie, Visie-ontwikkeling & Methodiekscholing

Praktijk Mens&Natuur

Visie

Aarde Educatie en Reizende Aarde School

Wortelmeditatie

Tijdens mijn Druïde studie bij OBOD (www.obod.nl), kreeg ik in 1991  het idee aangereikt om Aarde School te laten ontstaan. Ik was aan het mediteren op mijn eigen (familie)wortels, toen ik ineens zag dat mijn oom in de vijftigerjaren een zeilschool was begonnen en mijn vader later nog een rijschool, in een tijd dat deze vormen nog niet bestonden. En ineens wist ik het, ik wilde Aarde School laten ontstaan, om de mensen opnieuw te leren zorgvuldig om te gaan met onze Aarde en de natuur. Een jaar later volgde ik een vijfweekse kursus in Deep Ecology op het Schumacher College in Devon bij Arne Naess. En toen wist ik het zeker, dit is mijn werk te doen in de wereld; de diepe spirituele verbondenheid van mens en natuur weer onder de aandacht en in het bewust zijn te brengen van de mensen. Gelukkig werkte ik in die tijd voor de natuur en milieueducatie (NME) op de Volkshogeschool te Bakkeveen, zodat ik deze stroming al snel in het vormingswerk voor volwassenen kon inbrengen. Hoewel het in die tijd een zeer ongewoon onderwerp was om mee te werken.

De aarde roept, luister maar….

Vandaaruit startte ik nog datzelfde jaar een uitwisselingscontact met alle mensen in Nederland die ik op mijn pad tegenkwam, en die ook geïnteresseerd waren in een vernieuwing van de NME. Enkele jaren later groeide daar uit het Netwerk Aarde, Milieu & Spiritualiteit, een zeer diverse groep van mensen die mekaar ondersteunen en bedding geven in de zoektocht naar nieuwe vormen en woorden voor het zichtbaar maken van onze relatie met de natuur en de aarde. Inmiddels kent dit netwerk al jaren zo'n 150 Nederlandse en Belgische leden. Onze netwerk nieuwsbrief EigenAardig zit al in haar twaalfde jaargang en we hebben vele zeer inspirerende netwerk bijeenkomsten en studiegroepen gehad, met titels als; De aarde roept… luister maar! De Binnenkant van het milieuvraagstuk, Samen dromen - samen doen, Toontuin - Fluistertuin, en het Aarde Educatief dat in 2005 haar eerste boek uitgaf; Water, Aarde, Lucht en Vuur - de kracht van de vierelementen. Inmiddels is dit initiatief uitgegroeid tot een serie Aarde Educatieve boeken en natuurkaarten, uitgegeven bij A3boeken. Naast 'De kracht van water, aarde, lucht en vuur - Leven met de natuur', ontstond 'De aarde roept... De natuur als bron van inzicht en heling' (2008) en 'De Heidehofse natuur= en inzichtskaarten' (uitgave verwacht in januari 2009). Ieder jaar leveren we op het Eigentijds Festival met zo'n 15 - 20 leden van het netwerk 30 - 50 workshops vanuit ons yurtendorpje, onder de titel; Spiegelen aan de natuur, de natuur als bron van heling en creativiteit.

De Noorse godin van de aarde

Inmiddels ben ik al weer jaren werkzaam vanuit mijn eigen Bureau Aerda, onder de naam van de Noorse godin van de aarde. Aerda was en is nog steeds een van mijn gidsen in de druïden grove. Ik bemerkte dat ik als ik echt mijn eigen spoor wilde volgen ik niet langer paste in de structuren van het vormingswerk in internaatsverband. In mijn werk zoek ik steeds naar vormen waarin ik mensen kan betrekken op hun eigen relatie met de natuur en de aarde. Deels lukt me dat in het reguliere, betaalde werk bijvoorbeeld met waterschappen rond natuurvriendelijk waterbeheer. Of met het opbouwwerk in milieuparticipatie, waar ik in het project 'Neem de natuur in de wijk, de wijk in de natuur' veel van mijn creativiteit kwijt kon. Momenteel werk ik voor Movisie aan het project Groene Participatie Maatschappijén om bewoners van stad en platteland op het thema voeding weer aan elkaar te verbinden. Het gaat me steeds om aarde educatie, visieontwikkeling en methodiekscholing.

Aarde Educatie

Want als ecologe en druïde lever ik mijn bijdrage door het ontwikkelen van een nieuw vakgebied, de aarde educatie. Daarbij gaat het er mij om dat ik mensen meeneem in de natuur én hun eigen natuur, zodat zij hun hart weer leren openen voor het wonder van het leven op aarde. In dit werk laat ik mij het liefste leiden door de ritmes en fluisteringen van de natuur. Zo besluit ik om de zoveel jaar dat het tijd is om weer eens even helemaal in de winterrust van mijn eigen wezen terecht te komen. Ik plan dan vrijaf voor al mijn werkzaamheden en drukte van een eigen bureau, en probeer me niet teveel zorgen te maken over de toekomst. De laatste keer was mijn enige voornemen dat ik Aarde Educatie verder wilde ontwikkelen, zonder daar vooraf enig plan of idee van te hebben.

Reizende Aarde School

En zie daar in de rust en stilte van het even niet weten konden ineens een aantal zaden van de voorgaande jaren zich ontkiemen… binnen een half jaar had in een boek geschreven, Spiegelingen Mens & Natuur, pad van de AARDE educatie, uitgegeven bij Entos (2003). Daarin geef ik de lezer handreikingen om je eigen verbinding met de natuur te ontdekken en te ontwikkelen. En tot mijn grote vreugde en verrassing ontstond er ineens het idee om Reizende Aarde School te ontwikkelen. Momenteel zijn er zo'n 15-20 mensen als aarde gids betrokken bij reizende aarde school, allen gedreven om de verdieping van de relatie mens en natuur verder vorm te geven en in de wereld te zetten. Je kunt je daarbij laten coachen door een aantal aarde coachen of tijdens Samen-Scholingen je eigenheid bevestigen. Bovendien is Reizende Aarde School voortdurend op stap om her en der over Europa zelfs, mensen in de natuur en hun eigen natuur te ontmoeten. Zo hielden we weken workshops en losse natuurbelevingsactiveiten op Ecolonie in de Franse Vogezen, reisden af naar Zweden of hadden zomerweken bij een lid in haar grote landtuin.

Bijgewerkt artikel uit Dryade , maart 2005 OBOD, van zaad naar bloementuin Door Gerwine Eniwreg Wuring