Bureau voor Aarde Educatie, Visie-ontwikkeling & Methodiekscholing

Praktijk Mens&Natuur

Home

 

toontuin-2-1.jpg

'Ons Ecologische Zelf zoekt haar eigen weg, geef haar de ruimte'.

Als biologe, ecologe en druïde, jarenlang geschoold in de natuur- en milieueducatie, doorliep Gerwine Wuring het pad van de aarde educatie. Vanuit haar Praktijk voor Mens&Natuur nodigt ze mensen uit hun diepe verbondenheid met de natuur te onderzoeken. In 1996 startte ze Aerda, haar Bureau voor aarde educatie, visie-ontwikkeling en methodiekscholing. Als initiatiefnemer van Reizende Aarde School (2001), alsook van het Netwerk Aarde, Milieu & Spiritualiteit (1992),  zette ze velen op het spoor van hun persoonlijke relatie met de natuur.

 

 

 

Na een langdurig herstel van burnout en de ziekte van Lyme, waardoor ik in een intensief levensavontuur van transformatie terecht ben gekomen, ben ik voorzichtig weer actief en benieuwd waar het leven me nu naar toeroept. Dus wie weet tot binnenkort... op ECOlonie! Een ecologische woon-werkgemeenschap in de Franse Vogezen. Waar ik sinds vorig jaar, 2020 samen met mijn levenslief Harmen als deeltijd participant ben neergestreken. Samen hebben we de opdracht aanvaard om 'aardse mystiek' vorm en inhoud te geven. Voor een eerste indruk naar onze activiteiten, neem een kijkje in de agenda.

Ter introductie een video, die ik samen met collega Aardevrouw Marielle van Dop heb gemaakt. Heerlijk buiten in de natuur, spreken we over onze relatie met de natuur, wat dat betekent voor ons en hoe we dat uit willen dragen. Ook Marielle heeft een kennismakingsvideo 'Ik & de Aarde', die kan je hier bekijken. Met dank aan Lex van Dop voor de montage. 

Via mijn Praktijk voor Mens&Natuur ben ik als Raadsvrouwe van Nature beschikbaar  voor individuele (zoom/skype)sessies en advies. Je kunt een Kabouter healing krijgen of me opzoeken op EColonie, zie agenda.

Naast alle informatie op deze site kun je meer over me lezen in een aantal boeken, die verschenen  bij A3 boeken en Entos. In "Aardevrouwen spreken', geeft Gerwine met 13 vrouwen haar visie op deze tijd en de toekomst.

In de boeken 'De aarde roept', 'Spiegelingen Mens&Natuur', 'De kracht van aarde, water, lucht en vuur', kun je kennismaken met haar werkwijze om zelf in contact te komen met je eigen spirituele natuur. Ze zijn allen hier te bestellen. Uitgegeven in de samenwerking met Reizende Aarde School.

De natuur leeft ons wijze levens-lessen voor. Deze onuitputtelijke bron van inzicht en heling staat een ieder ter beschikking. Helaas weten velen haar vaak niet meer te vinden, omdat we tegenwoordig op afstand van de natuur leven.

Mystieke natuurbeleving
Persoonlijke, mystieke en spirituele natuurervaringen zijn voor velen een bron van inspiratie en inzichten. Deze verbondenheid met de natuur werkt ook door in ons werk in de maatschappij. En kan zo een basis vormen voor vernieuwingen in natuurbeleid en natuureducatie. Lees er hier meer over.

 

Aarde Educatie wil mensen raken in hun eigen aard en natuur,
zodat wij ons hart weer openen om onze eigen-aardigheden naar buiten te brengen.

Mijn grote liefde is ontmoetingen te organiseren en ontwikkelingen te creëen in de relatie mens & natuur. Zo organiseer ik geregeld diverse aktiviteiten, workshops en lezingen om mensen uit te nodigen hun contact met de natuur en leefomgeving te verdiepen. Mijn jongste project heet "Natuur als Medicijn'. Waarin ik woorden vind om de energetische  werking van de natuurkrachten en hun spirits te beschrijven. En anderen wil uitnodigen daar ook mee te gaan werken. Eerder werkte ik aan een ondernemend netwerk WoonNatuur Noord Nederland. Om samen met woningcorporaties, projectontwikkelaars, natuurorganisaties en gemeenten, bewoners en natuur in en om de stad meer met elkaar in contact te brengen. Ik was projectleidster Boeren in de Buurt voor Movisie, waarbij buurtbewoners en boeren samen vorm geven aan de toekomst van het omringende platteland. En ik was betrokken bij nog veel meer pioniersactiviteiten, lees er meer over.

 

De_aarde_roept_omslag_LR.jpg cover-Spiegelingen.jpg omslag_De_kracht_van.jpg