Bureau voor Aarde Educatie, Visie-ontwikkeling & Methodiekscholing

Praktijk Mens&Natuur

Spiegelingen Mens & Natuur

Spiegelingen Mens & Natuur - Pad van Aarde Educatie

"Spiegelingen" laat ons ervaren hoe we vanuit onze eigen natuur intuïtief contact kunnen maken met de wijsheid in de natuur.
Woorden, beelden, gevoelens kunnen helpen om de natuur te ervaren als vriend en partner.

De vele oefeningen in dit boek reiken je een pad aan.

Lees hieronder meer over het boek. Of klik hier voor een bestelling, €14,95 voor de tweede druk, uitgegeven bij Palaysia.nl.

 

"Als spinrag in de vroege ochtendzon, zo rijgen de schoonheid en de kracht van de natuur én onze eigen natuur zich aaneen".

Dit boek nodigt je uit om een verbinding aan te gaan met bomen, planten, stenen, dieren en de landschappen om ons heen. Het laat ons ervaren hoe we vanuit onze eigen natuur, intuïtief contact kunnen maken met de wijsheid in de natuur. We verstaan allen deze kunst om één te zijn met de natuur.

Gerwine Wuring geeft ons woorden, beelden en gevoelens die helpen om de natuur te ervaren als vriend en als partner. De vele eenvoudige oefeningen in dit boek brengen je thuis bij je eigen natuur.

 

cover-Spiegelingen.jpg

Spiegelingen is een zachte handreiking om gevoeliger te worden voor de lessen op ons levenspad. We hoeven alleen maar te luisteren en gewaar te zijn van de natuur, binnen ons en buiten ons.

Gerwine Wuring (1956) is biologe en druïde. Jarenlange ervaring in de natuur- en milieueducatie en inspiratie vanuit de Deep Ecology, brachten haar op het pad van de aarde educatie. Vanuit haar Bureau Aerda geeft ze cursussen, ze schrijft columns en is initiatiefnemer van het Netwerk Aarde, Milieu & Spiritualiteit (1992).

 

Uitgeverij Palaysia, herdruk 2010, oorspronkelijk uitgave bij Entos, Deventer april 2003

ISBN 90-74726-19-4, 160 pag. met illustraties. Klik hier voor een bestelling, €14,95 voor de tweede druk, uitgegeven bij Palaysia.nl.

"Er is geen betere therapeut dan het bos bij je om de hoek" schrijft Gerwine Wuring, Inititator van het Netwerk Aarde, Milieu& Spiritualiteit. Gerwine citeert dan Philip Carr Gomm de Engelse Druïdenleider in haar boek Spiegelingen Mens & Natuur, Pad van Aarde Educatie. Een serie poëtische essays zo samengevoegd dat het de lezer meeneemt in de eigen beleving van de natuur. Spiegelingen wil je raken, zodat je met heel andere ogen naar de natuur en je eigen natuur gaat kijken. Hieronder een kort hoofdstuk uit haar boek.

De kwelder van nieuw leven

Wij zijn verbonden met de aarde, de klei, het water, de lucht en de ruimte, de weidsheid en de eeuwigheid……

Vandaag heb ik een kort bezoek gebracht aan de kwelder, op de rand met de waddenzee. Een heerlijke wereld van ruimte en oergevoel, vrijheid en veelheid. Als ik er heen rijd heb ik vaak de associatie alsof ik naar het einde van de wereld ga. Het lijkt er steeds grauwer, triester, troostelozer en leger te worden naarmate we meer slaperdijken passeren. De laatste gehuchtjes en boerderijen achter ons latend resten er nog slechts klei, akkers en water dat ons scheidt van de dijk. Maar dan achter zo'n dijk, daar begint het nieuwe land: de verte, de weidsheid, de ruimte, het licht, de lucht. Daar kom je in een nieuwe ruimte van eb en vloed, vruchtbaar slib, duizenden wadvogels, het waddengevoel in vele kleuren en geurschakeringen. De roep van de wulpen in de verte, de zang van een eenzame goudplevier. Of verbeeldde ik me dat daarnet, in het wadgeruis, de wind om mijn oren, de geest van de zee?

De kwelders en de slikken komen even aan ons proeven, als om ons te begroeten. Ons welkom hetend in een wereld waar de natuurkrachten nog vrijwel ongeschonden en onbelemmerd hun werking kunnen hebben. Waar dood en leven heel dichtbij liggen, heel dichtbij zijn ook. De dode eidereend aan mijn voeten is voedsel voor de maden en de vliegen. Het losgewoelde slib vormt de vruchtbare laag voor het nieuwe leven op de kwelder. De schelpenbanken zijn rustplaats en broedplek voor vele schepselen. Dit is de plek van een onafgebroken stroom van leven en geven, van sterven en stromen. Waar zuivering en schoonmaak aan de orde van de dag zijn, ook van onze eigen aura en bezette mensenhoofden. Gewoon even lekker uitwaaien. Alles laten gaan wat niet langer functie heeft, niet meer bij je hoort. Weg, los, ruimte makend, ruimte scheppen.

Ruimte voor een nieuw leven, voor leven in het hier en nu. Immers elk moment is het licht, de lucht en het geluid anders, de wind en het water zijn voortdurend in beweging. Je kunt je nog vasthouden aan de dijk, je voeten stevig in de klei. Maar ik heb de neiging om me te laten vallen, heerlijk languit te gaan liggen in de oude kweldervegetatie. Al mijn poriën vol laten lopen, in dit dikke pakket overjarig gras met aarde-energie, oerkracht. Ik voel de ronddraaiende en wervelende krachten van deze wereld in mijn lijf. Alsmaar in beweging, geen begin en geen einde. Het leven zoals het is, nooit statisch, altijd stromend, daar en hier en nu pal naast elkaar. Wij, jij en ik zijn verbonden met de aarde, de klei, het water, de lucht en de ruimte, de weidsheid, de eeuwigheid…… Dank je wel plek voor deze ervaring, deze gebeurtenis.

Ieder hoofdstuk eindigt met een opdracht. Probeer zelf maar eens deze oefening:

Spelen met de natuur

Geef jezelf de tijd en ruimte een plek te bezoeken waar je van weet of vermoedt dat je daar de oerkrachten van de natuur kan beleven en ontmoeten. Misschien hoef je er slechts voor op de fiets naar een rivier of bosgebied. Lucky you! Misschien moet of wil je een dagje vrijaf nemen om per bus, trein of auto naar de kust te reizen: wat een cadeau voor jezelf. Ga en ervaar! Dompel jezelf onder in de ervaringen die je daar ondergaat en volg je impulsen. Je lichaam, je gevoel kent de weg. Je intuïtie weet wat je moet en kunt doen. Bewegen, dansen of gaan zitten precies daar waar die ene steen je roept of lokt. Maak een praatje met een boom, een golf, een vogel of die ene voorbijganger die jou nieuwsgierig aankijkt. Kortom doe van alles waarvan je als kind wel wist wat je ermee wilde. Ontdek dat dit kind in jou nog steeds leeft en weer gehoord, gezien en erkend wil worden. Neem haar bij de hand en laat je door haar leiden, luister waar haar vreugde zit, haar pijn en moeite, wat ze van je nodig heeft en ga dat doen. En op de terugweg, of als je weer thuis bent kun je gaan schrijven over je ervaringen. Dat wat er in je is losgekomen, wat je hebt ontdekt of hebt teruggevonden. Of je vertelt er over aan een goede vriend of vriendin, en vraagt hem of haar met jou mee te kijken hoe je deze ervaringen een betere plek in je leven kunt geven.

Het boek verscheen in april 2003, tweede druk in 2010 © Gerwine Wuring

Klik hier voor een bestelling, €14,95