Bureau voor Aarde Educatie, Visie-ontwikkeling & Methodiekscholing

Praktijk Mens&Natuur

De aarde roept

 

In de serie aarde educatief verschenen bij A3 boeken, www.A3boeken.nl 

De aarde roept... Ontdek de natuur als bron van inzicht en heling

Gerwine Wuring heeft als auteur de ervaringen van vele deelnemers aan Reizende Aarde School verwerkt in dit  fullcolor inspiratie-bladerboek. 144 pagina's met oefeningen, verhalen, visies en ervaringen... Marielle van Dop heeft de meeste foto's geleverd voor dit prachtige visie-werkboek. Je kunt het boek nu  bestellen voor €24,50 exclusief verzendkosten.

Of bekijk eerst nog enkele voorbeeldpagina's.

 De_aarde_roept_omslag_LR.jpg

De natuur leeft ons wijze levens-lessen voor. Deze onuitputtelijke bron van inzicht en heling staat eenieder ter beschikking. Helaas weten velen haar vaak niet meer te vinden, omdat we tegenwoordig op afstand van de natuur leven. Met ‘De aarde roept…’ laat Gerwine Wuring zien hoe je weer in contact met de natuur kunt komen om te ervaren wat dit voor je betekent. Zij heeft hiervoor een vijf-stappenplan ontwikkeld: Stap 1 Aarden en gronden. Stap 2 Openen en gewaarworden. Stap 3 Uitwisselen en inzien. Stap 4 Afronden en bedanken en Stap 5 Afsluiten en doorgaan. Je kunt je ook al bladerend laten inspireren door de vele oefeningen en handreikingen, en de foto’s van Marielle van Dop e.a.

‘Leven alsof de natuur er toe doet’ is een oproep uit de deep ecology beweging, die Gerwine zeer aan het hart gaat: “In die keuze ligt onze verantwoordelijkheid - in het diepe besef van onze eigen natuur, onze eigen natuurlijkheid en verbondenheid met de natuur, de aarde, de wereld om ons heen. Een besef dat ligt verscholen in de wereld ín onszelf, in onze e-moties, dat wat ons beweegt. Met dit boek wil ik iedereen oproepen om jezelf en de ander iedere keer opnieuw te bevragen op je eigenlijke drijfveren en motieven. Om zo bij de bron van liefde voor de aarde, de mensheid en de natuur te komen en te kunnen groeien van ons egoïstisch zelf naar een ecologisch zelf.”

Wil je meer zicht op de vergelijkbare inspiratieboeken, natuurkaarten en website, kijk dan op  Inspiratoria van elders