Bureau voor Aarde Educatie, Visie-ontwikkeling & Methodiekscholing

Praktijk Mens&Natuur

Boeken, eigen of in samenwerking met

De_aarde_roept_omslag_LR.jpg cover-Spiegelingen.jpg omslag_De_kracht_van.jpg    

Klik op bovenstaande boeken voor meer informatie en de mogelijkheden de boeken rechtstreeks te bestellen.

Onder Inspiratoria van elders vind je een downloadable pdf met de titels en namen van boeken, natuurkaarten en websites die inspirerend kunnen zijn voor je eigen studie naar de relatie mens en natuur. Deze lijst is gemaakt tbv het boek  De aarde roept....

Bovendien zijn er in de serie Aarde Educatief door bemiddeling van Gerwine nog een boek en een kaartspel verschenen, zie hier.

Verder heeft Gerwine diverse artikelen, papers en dergelijke geschreven, die verderop de site te vinden zijn.