Bureau voor Aarde Educatie, Visie-ontwikkeling & Methodiekscholing

Praktijk Mens&Natuur

Aardevrouwen spreken

Wees gelukkig, de weg is nog lang

Gerwine Wuring

Is de titel van mijn bijdrage aan het boek Aardevrouwen spreken. Vanuit de diepte van mijn eigen bestaan vormden zich woorden van wijsheid, van bezinning en bezieling, kleine werelden, mijn visies op het leven.

 

Alweer een uitgave van A3 boeken, die je  hier kunt  bestellen, voor €17,50  excl. verzendkosten

 

AARDEVROUWEN SPREKEN

 

In ‘Aardevrouwen spreken’ geven 13 vrouwen hun visie op deze tijd en de toekomst, op uitnodiging en onder redactie van Manon Tromp . Zij hebben allen hun sporen verdiend met hun inzet voor een betere wereld en zijn actief op verschillende gebieden: van media tot politiek en van oude wijsheid tot nieuwe wijsheid met betrekking tot onze relatie met de aarde en onze omgeving.


Volgens de reguliere media en de politiek is het ernstig met ons gesteld, maar als je goed om je heen kijkt, dan zie je dat er een onderstroom bezig is met positieve verandering. In die onderstroom zijn het met name de vrouwen die zich bewuster opstellen door initiatieven te ontplooien voor een betere wereld, of door zichzelf beter te leren kennen in wie ze zijn. Zelfs in ontwikkelingslanden is het bekend dat het de vrouwen zijn die verantwoordelijk met de microkredieten omgaan en bouwen aan een beter leven voor henzelf en hun kinderen. Meer vanuit het hart doen, horen we regelmatig, niet alleen maar meer vanuit het hoofd. Vrouwen zitten daar dichterbij en daarom zie je nu een groeiend aantal vrouwen vanuit het hart bezig zijn.

Waarom je ze maar weinig hoort, heeft volgens redacteur en samensteller Manon Tromp te maken met het feit dat het hen niet om de roem of de status gaat, maar om verandering en verbetering voor het geheel. Daarom vond ze het tijd een aantal vrouwen aan het woord te laten over hoe ze deze tijd zien en waarvoor zij zich inzetten. Ze heeft hen gevraagd te schrijven over deze tijd en de aarde: hun eigen verbinding ermee, hun hoop, hun wens, hun visie en wat ze willen bijdragen.

Meer lezen? Kijk hieronder voor stukjes uit de bijdrage van Gerwine.

 

Wees gelukkig, de weg is nog lang

Gerwine Wuring

 

Weken al is mijn eerste klusje ’s morgens vroeg ‘Aarde Vrouw spreekt’- schrijfsels te maken. Ik ga zitten op mijn meditatiebank, een gezellig hoekbankje in mijn werkkamer en stem me in verbeelding af op ‘Aarde Vrouw’. Pen en papier in de aanslag, en jawel hoor daar komen de woorden, als vanuit de diepte van mijn eigen bestaan... Woorden van wijsheid, van bezinning en bezieling, woorden als legoblokjes, samen vormen ze telkens kleine wereldjes, wereldbeelden, visies op het leven. En hieronder ben ik blijven spelen met woorden, visies en beelden, genietend van hetgeen ik doe.

 

Zo heb ik even de gedachte gehad slechts een aantal woorden, essenties van mijn teksten op verders lege pagina’s voor te schotelen.

Liefde                                                                                                               Heling

                        Verbondenheid

                                                                                                                               Sense of place

Diepte                                                                  Ruimte

                                                                                                                  Scherpte               

Warmte

                                                                 Web of life

Betrokkenheid                                                                                                    Ontwikkeling

Compassie                              

                                                                                                                        Luisteren

Ziel      ~                                                          ~          Bezieling

 
 

En aan jou de vraag:

Wat doet dit woord, deze woorden met jou?

Welke beelden, gevoelens, werelden roept dit bij je op?


Dat brengt me meteen op mijn eerste reflectie. Dat onze leefwereld hier op deze prachtige planeet aarde een leerschool is. En dat we daarin allemaal, individueel en collectief onze eigen lessen te leren hebben. Zelf ben ik nog steeds aan het leren de immense schoonheid te blijven zien in een wereld waar ellende, drukte, stank en vervuiling, uitbuiting en uitputting nog dagelijks lijkt toe te nemen. Hoe ik door de kracht, snelheid en reikwijdte van alle gebeurtenissen in de wereld telkens weer getriggerd word, en in mijn angst en doemdenken terecht kom. Of dat ik me laat verleiden mee te gaan in de soms verwrongen beelden en vaak beperkte verhalen die anderen me aanreiken, en die heel vaak ook in mijn eigen overtuigingssysteem zitten vastgebakken, vanwege opvoeding en onderwijs. Het besef dat ik iedere keer opnieuw kan, moet en wil kiezen wáár ik mijn focus op houd. Leren om de tijd, rust en ruimte te nemen om naar mijn eigen innerlijke wijsheid te luisteren. Oor en oog te houden voor schoonheid, liefde, verbondenheid, compassie, betrokkenheid en warmte. Ik noem dit ‘emotie management’

Bestel dit boek met 13 verhalen van inspirerende Aardevrouwen. Prijs: € 17,50 exclusief verzendkosten

Een uitgave van A3boeken. ISBN: 978 90 77408 99 5 NUR: 740  10,5 x 21 cm, 144 pagina's