Bureau voor Aarde Educatie, Visie-ontwikkeling & Methodiekscholing

Praktijk Mens&Natuur

Shared Grien Space in de pers

Jaren geleden tipte Gerwine de Friese Milieu Federatie en Landschapsbeheer Friesland al eens om geïnspireerd door het verkeerskundige begrip Shared Space ook de groene ruimte op onbenutte of onbestemde locaties in handen te geven van betrokken gebruikers.  Sinds 2015 zijn in dat kader op een vijftal locaties dorpsparkjes, een dorpsbos en een buurttuin ontstaan.  Lees er meer over in de verschillende krantenartikeltjes hieronder. 

Het Friesch Dagblad schreef eind september dat er van verwaarloosd groen wel iets moois is te maken...

Shared grien space: samen zorgen voor groene ruimte
Bolswarder Courant, augustus 2019
Het begrip 'shared space' is een bekend fenomeen in de verkeerskunde. Fiets daar het woordje 'grien' tussen door en de term gaat ook op voor meer natuurlijke gebieden: Sharede grien space. Gerwine Wuring, vrijwilligster bij deFriese Milieu Federatie bezocht onlangs een aantal plekken waar hier sprake van is en  zag daarbij verschillen én overeenkomsten. Lees wat er in de Bolswarder Courant stond...

Kimster doarpsboske
Kopij voor De Mienskip, juni  2019
Op een zonnige, frisse middag in mei stap ik nieuwsgierig uit de auto bij het doarpsboske van Kimswerd. Kabouters lokken me meteen naar rechts het kleine schelpenpaadje in, waar ik helemaal blij word van de veelheid aan kabouterfiguurtjes.  Ik wandel te midden van het wit van het fluitenkruiden en de geurende meidoorns. En ben benieuwd naar het gebruik van dit bos en de mensen die hier komen. Lees het in de De Mienskip, hun dorpsblad. De Harlinger Courant schreef er ook over...


Kloostertuin Hemelum opgenomen in pelgrimspad
Balkstercourant juni 2019
De Kloostertuin in Hemelum is recent opgenomen in een heuse pelgrimsroute, het St. Odulphuspad. Kroon op het werk van Ester van der Wal,  één van de initiatiefneemsters van deze pas ingerichte binnentuin. Samen met Ilse, Dorien en Coby vormde ze een hecht team om met volhardend enthousiasme midden in het dorp een groen paradijsje te realiseren. Er is rust voor jong en oud. Rollators, scootmobiel, skelters en kinderwagen, een ieder kan hier veilig bewegen. Lees hier het gehele verhaal...

 

It Nije Fertier

Van Kaatsveld naar Dorpspark, een succesverhaal in Tsjom

Franeker Courant september 2019

Trots vertelt Marnix van der Heide hartje Tsjom over het succesverhaal van de populaire speeltuin in hun dorpspark It Nije Fertier. Vaders en moeders genieten van hun kleintjes op glijbaan en schommels in de royale zandbak en ook de kabelbaan is druk in gebruik. De wat oudere jeugd deelt geregeld hun ballenkooi met cliënten van een zorgboerderij. En ’s avonds hebben jongeren hier een mooie plek om te verblijven. Over Tsjom lees je in de Franeker Courant...

 

Havenstrjitte Park

Een vruchtbare oase in Minnertsgea

Franeker Courant september2019

Aan de Havenstrjitte in Minnertsgea is de laatste paar jaar een vruchtbare oase ontstaan. Het gemeenschappelijk dorpsparkje is aangeplant met louter eetbare gewassen, bomen en struiken. Wat betreft Luitzen Madhuizen, aktief lid van de groencommissie en hovenier van het gelijknamige groenbedrijf in het dorp, wordt het een groentetuin voor het hele dorp. Zover is het nog niet tempert collega commissie lid Jacobus Zwart zijn enthousiasme, voor sommigen is het vooralsnog een ‘ruche bende’. Ook over Minnertsgea publiceerde de Franeker Courant...

 

De Groen Flach, een klein paradyske

Sneeker Nieuwsblad  September 2019
Een nachtje kamperen in de eigen buurttuin, een feestlocatie voor mensen uit de binnenstad van Sneek, een schoolklas die hier de lunchpauze benut om te spelen en zelfs een schoolreis voor de dochter in groep 1, het gebeurt allemaal op ’De Groene Flach’. En wat te denken van een djembé sessie in het groen, of een workshop in het maken van een ‘insectenhotel’, dit gebiedje nodigt uit tot onverwachte creativiteit. Open hier het gehele verhaal in het Sneeker Nieuwsblad...