Bureau voor Aarde Educatie, Visie-ontwikkeling & Methodiekscholing

Praktijk Mens&Natuur

Nieuwsbrief

  • NieuwsBrief Mens & Natuur:
  • * verplicht in te vullen

15 februari 2011 • NWSBRF Mens&Natuur nr 2

 

Als je deze mail niet kunt en wel wilt lezen, klik dan hier

't Vroege voorjaar, wat merk jij momenteel van de aanzwellende lente? Hier scharrelen de wilde eenden alweer paarsgewijs door onze tuinen. 'n Vrouwtje zat gister in onze geknotte wilg opzoek naar een nestelplek...  Van die kleine dingen waar ik zo van kan genieten. Neem je daar ook de tijd voor, alsjeblieft!

Na een lange en intense winter, de mijne begon meteen na de zomer - ik had zoveel behoefte aan rust en afstand van werk... hier dan eindelijk NwsBrfMens&Natuur nr 2.

Illustratie Marleen van Engelen, Onkruid

De winterse rust, de sneeuw, het ijs heeft mij goed gedaan, jou ook?
Sinds een paar weken begint het weer te kriebelen, ik krijg inspiraties en energie voor nieuwe avonturen...
Hoe was jouw winterslaap, ben jij klaar voor het nieuwe leven?

Vanuit mijn Bureau Aerda heb ik vorig jaar o.a. (te) hard gewerkt aan de afronding van het project Boeren in de buurt van Schuytgraaf, met als resultaat wel twee mooie artikeltjes. Op 26 april geef ik in Den Bosch een korte inleiding op het thema 'Gezondheid in relatie tot de omgeving'. Bovendien zijn we vanuit Reizende Aarde School begonnen om onze jaarcyclus regionaal aan te pakken, dus misschien ook bij jou in de buurt? In die samenwerking stellen we nu ook 'het oude weten' centraal, middels studiemiddagen en in onze zomerweek. Dit en meer lees hieronder.

Nieuwsgierig geworden wat er in jouw eigen aard en natuur verscholen ligt aan oude wijsheid, die je als een schat met je meedraagt voor je huidige leven en werk? Ga op onderzoek uit of maak eens een afspraak in mijn Praktijk Mens&Natuur...


Jaarcyclus

Aarde Water Lucht & Vuur, Spiegel je aan de natuur en speel met haar krachten

Liefhebberij De Hooiberg, Katlijk

In deze serie zaterdagen leer je te luisteren naar de taal en tekens in de natuur en ontdek je je eigen aard en natuur om ernaar leven!
Laat je de weg wijzen en speel met haar krachten om meer in balans te zijn met de wereld om je heen.
Werk met je eigen wensen, vragen en initiatieven, vind je eigen natuurlijke vormen.

Zaterdag 19 maart starten we in Liefhebberij de Hooiberg, op een unieke locatie in Katlijk, bij Heerenveen, in de samenwerking met Edmee Schepens, eigenaresse van deze natuur-huiskamer.
 

Aansluitend op de zonfeesten van de Keltische kalender, stappen we ook zaterdag 25 juni, zaterdag 17 september en zaterdag 17 december in deze krachtige traditie. Kosten per dag: € 60. Wie intekent voor de hele jaarcyclus krijgt het boek ‘De kracht van Water Aarde Lucht en Vuur’ gratis. Zie voor meer informatie in de folder. De cyclus wordt door collega's ook gegeven in Asten-Heusden, Den Haag en ’s Hertogenbosch, kijk op  www.reizendeaardeschool.nl.


'Het oude weten

In een serie van studiemiddagen zullen we ons opnieuw verbinden met de aarde, de natuur
de wereld van kennis en wijsheid, om ons heen en in ons eigen hart.

De fluisteringen, de hulptroepen, de geesten, de engelen, de deva's, de natuurwezens die ons bij staan, waar we bij staan, vaak zonder dat we het weten of weer zijn vergeten

We beginnen in de Landtuin van De Pleisterplaats te Siegerswoude de prachtige wereld van de elfjes en de deva's aan te roepen, in Gerlinde's Aardewereld  nabij de bossen van Bakkeveen. www.aardewereld.webs.com

De aarde roept, luister je...?

 

Aarde elfje - Gerlinde Scheckenbach

Woensdag 16 maart,  13 april, 18 mei  en 15 juni van 13.30 - 16.30 kosten, €6 per middag incl thee/koffie
Opgave via Gerwine info AT aerda DOT nl of 058 2883216
Onder dezelfde titel organiseert Reizende Aarde School een zomerweek van 24 tm 28 augustus op Landgoed Heidehof in Eext,  www.reizendeaardeschool.nl
 


Gezondheid en de omgeving

De Provinciale Raad Gezondheid heeft mij gevraagd 26 april een korte inleiding te verzorgen op de

 

Expertmeeting Gezondheid en omgeving,
op zoek naar een duurzame relatie

Gezondheid is een voorwaarde om te leven, te werken, te spelen en lief te hebben (Saan en De Haes, 2005). De provincie Noord-Brabant wil een dialoog opstarten over gezondheid tussen sleutelfiguren uit de domeinen gezondheid, ruimtelijke ordening, natuur en milieu.

Een verkenning naar de positieve relatie tussen gezondheid en omgeving, op zoek naar nieuwe concepten, een nieuwe manier van kijken welke factoren bijdragen aan gezondheid, in plaats van de oude benaderingen van morbiditeit, mortaliteit en levensverwachting.  We laten ons inspireren door het begrip ‘healthy handprint’. Voor meer informatie www.provincialeraadgezondheid.nl.

Aan mij om de spannende zoektocht naar onze innerlijke verbondenheid met de natuur en het belang daarvan voor de gezondheid en de wereld om ons heen, goed over te dragen op deze boeiende middag.


Boeren in de buurt van een nieuwbouwwijk

Stad en platteland raken meer en meer met elkaar verweven. Bestuurlijk en planologisch, ecologisch, economisch en sociaal. Ondanks de op het oog scherpe grens waar grootschalige ingrepen van een uitdijende stad, door boeren en streekbewoners vaak als bedreigend worden ervaren. Terwijl de nieuwe bewoners van hun eigen tuintje in richten. Pas als ze alles op orde hebben is de tijd rijp om mensen te motiveren zich te verbinden met het ommeland. Er liggen er goede kansen.


Hierover schreef ik als projectleidster samen met anderen in MO/Samenlevingsopbouw en het  vakblad GROEN, febr 2011. Ter afsluiting van het project ‘Boeren in de Buurt Schuytgraaf’, de Arnhemse Vinexwijk.  De initiatiefnemers, Movisie en de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij ervoeren ter plekke welke dynamiek er nodig is om ook hier succesvolle contacten aan te gaan als pilot voor een Groene Participatiemaatschappij.

Tuin inspiraties - Vrouwen van Nu

11- 15 – 20 april 2011

Op uitnodiging van de beleidsgroep Cultuur van Vrouwen van Nu Friesland verzorg ik een drietal dagen voor tuinclubs. Anders kijken naar de natuur dan je gewoon bent te doen. Inspiratie opdoen en met vernieuwde visie weer aan het werk, is het uitgangspunt van deze dag.  Zie ook de agenda op www.aerda.nl

Aanmelden bij Dory de Wilde, Vijverstraat 8, 8861 BT Harlingen of per e-mail: dorydewilde AT hetnet DOT nl, met vermelding van
je naam, adres, postcode en woonplaats, telefoon, afdeling en evt. emailadres. Zie ook
www.vrouwenvannufriesland.nl


Luister! Hoor je de merel in je tuin, de scholeksters in het veld, de crocusjes groeien?
Lees even mee op mijn weblog, geniet van het voorjaar en wie weet tot ziens binnenkort!

Gerwine