Bureau voor Aarde Educatie, Visie-ontwikkeling & Methodiekscholing

Praktijk Mens&Natuur

De Natuur, mijn leslokaal

De Natuur, mijn leslokaal

In 2005/2006 heb ik meegewerkt aan de bundel Spiritualiteit, vrijheid en engagement, uitgegeven door Titus Rivas en Bert Stoop. 

Ik schreef het artikel De Natuur, mijn leslokaal,  waarin ik beschrijf hoe ik de natuur en milieueducatie waarin ik werkzaam was, heb getransformeerd naar aarde educatie. Lees hieronder meer over mijn bijdrage. 

Spiritualiteit, vrijheid en engagement.Titus Rivas en Bert Stoop (redactie) (2006).

Spiritualiteit kan in bepaalde vrijzinnige en emanciperende varianten bevorderend werken voor engagement, het je inzetten voor een goed doel. De door Rivas en Stoop aangezochte personen zetten zich allemaal wel voor een of ander goed doel in. Wat zij verder gemeenschappelijk hebben, is dat zij een visie hebben op spiritualiteit zonder van zichzelf te zeggen dat zij de enige juiste visie daarop hebben. Ze laten anderen vrij om er anders tegenaan te kijken, maar zijn er wel van overtuigd dat we allemaal op onze eigen manier werken aan een gemeenschappelijk hoger doel.

 
Eerste versie (gele kaft): 286 pagina's, prijs €19,95. Verkrijgbaar bij de bertstoop AT home DOT nl.
Tweede versie (blauwe kaft en groter lettertype) 335 pagina's, 6.14" x 9.21", inclusief verzendkosten €22,31. Bestellen via lulu.com. Er is ook een download versie beschikbaar voor €6,25. Voor meer informatie spiritualiteit.blogspot.com.

De Natuur, mijn leslokaal

In mijn verhaal neem ik je mee naar de essentie van aarde educatie, een spirituele natuurbeleving waarin mensen in verbinding met de natuur weer in contact kunnen komen met hun eigen aard en natuur. Uit deze wisselwerking en verdieping van het contact tussen mens en natuur kunnen nieuwe inzichten, (werk)vormen en ontwikkelingen voortkomen, die onze bezieling voeden en onze plek en rol hier op aarde bekrachtigen en richting geven. Het artikel gaat in op de spiegelende werking van de natuur. En de wereld achter de spiegel waar een werkelijke dialoog met de natuur, de omringende wereld en je eigen aard en natuur mogelijk is. Aan de hand van het vier kwadrantenschema van Ken Wilber wordt de lezer uitgenodigd te onderzoeken in welke velden je het meest vertrouwd bent en het meeste toegang hebt tot de natuur. Is dat in jouw persoonlijke leven of juist in de maatschappij? En bent je dan meer gericht op de fysiek materiele werkelijkheid of heb je ook of juist toegang tot de innerlijke wereld van gevoel en intuïtie? En welke rol speelt de natuur in al deze kwadranten in je leven in de verstedelijkte samenleving van onze tijd? Het artikel doet een appél op ieder van ons om onze eigen natuur en aard in de wisselwerking met de wereld om ons heen, natuur en cultuur, te onderzoeken en te ontwikkelen. Opdat wij meer en meer onze eigen plek en rol kunnen innemen in ons ‘samen leven’ met mens, plant, dier en planeet.

Je kunt mijn bijdrage hier downloaden.

Titus Rivas en Bert Stoop, beide psycholoog nodigden mensen uit iets te schrijven over spiritualiteit, vrijheid en engagement: daar is deze bundel Spiritualiteit, vrijheid en engagement uit voortgekomen. Verhalen over de aanwezigheid van een hoger bewustzijn of God, en de grondhouding om je in te zetten  voor een goede zaak in vrijheid. Zoek je een aanzet om hier stil te bij te staan? Dan vind je vast iets vruchtbaars in deze bonte verzameling toegankelijke teksten. Kijk op spiritualiteit.blogspot.com.