Bureau voor Aarde Educatie, Visie-ontwikkeling & Methodiekscholing

Praktijk Mens&Natuur

Kinderen_kleien_zich

Ook op kinderen en het kind in ons zelf heeft onze wat afstandelijk houding naar de natuur zijn weerslag.

Wel nu dit raakt de kern van mijn bezorgdheid als ik weer eens hoor over natuur en milieu educatie en kinderen.
Immers kinderen leren door de volwassenen om hen heen te kopiëren. Zij kleien zichzelf als het ware in de mal van ons leven. Bij Landmark leerde ik ooit ‘Who you are, speaks louder than what you say’. Oftewel onze overtuigingen spreken door alles heen en dat is wat de kinderen voelen en oppikken. Mijn grote wens en verlangen, mijn werkveld en verzoek aan de samenleving is dan ook om in het belang van het kind en de natuur vooral ook aan de
houding, de overtuigingen en de verbondenheid van de ouders en volwassenen te werken in onze relatie met de natuur...

Lees hier meer over in dit pdf artikel 'Kinderen kleien zich natuurlijk naar ons voorbeeld' uit EigenAardig, uitgaven van het Netwerk Aarde, Milieu & Spiritualiteit, maart 2006.