Bureau voor Aarde Educatie, Visie-ontwikkeling & Methodiekscholing

Praktijk Mens&Natuur

Spiritualiteit in natuurbeheer

Spiritualiteit in natuurbeheer

In het vakblad Endogenous Development Magazine, juni 2009 no 4, mocht ik een artikel schrijven over de ontwikkelingen op het gebied van spiritualiteit bij de nederlandse natuurbeheerders. Lees of download het artikel in dit pdf bestand. Of neem een kijkje in het prachtige tijdschrift www.compasnet.org. Hierin wordt duidelijk dat wat ik voorsta aansluit bij een wereldwijde revival van innerlijke waarden en kennis met betrekking tot onze relatie met de natuur, de aarde en onze eigen wijsheid.