Bureau voor Aarde Educatie, Visie-ontwikkeling & Methodiekscholing

Praktijk Mens&Natuur

Mystieke natuurbeleving

Mystieke Natuurbeleving in Natuurbeleid met gevoel en verstand

Mystieke en spirituele natuurbeleving is voor de één een bron van inspiratie en zingeving, voor de ander een zweverig gebeuren. Gerwine beschrijft momenteel hoe deze persoonlijke, mystieke en spirituele ervaringen door werken en zo mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan de noodzakelijke innovaties in het natuurbeleid en de natuureducatie.

Daartoe schreef ze in 2006, mede in opdracht van het InnovatieNetwerk

** De startnotitie Mystieke natuurbeleving als bron voor innovatie in natuurbeleving en natuurbeleid.
Deze notitie in pdf is hier te downloaden.


Bovendien zijn in 2006 / 2007  onderstaande verslagen verschenen

** Innerlijk in dialoog met het ecosysteem

Dit eerste document is een beschrijving van de studiedag Waarnemen, contact en communicatie Innerlijk in dialoog met het ecosysteem, een nieuwe stap, op 6 oktober 2006 op Landgoed Nieuwland, Heilig Landstichting bij Nijmegen. Het pdf is hier te downloaden.

** Verrassing in de bossen van Beetsterzwaag

Het tweede document is een verslag van de Verrassingentocht georganiseerd door KOAD in de bossen van Beetsterzwaag op 28 januari 2007. Het is hier op te vragen.

** Verwondering op Kamspheide bij Ballo

Dit derde document, een verslag van de Verwonderingstocht georganiseerd door KOAD op Kampsheide bij Ballo nabij Assen, op 4 maart 2007 is hier in te zien.

** Natuur- en omgevingsopstellingen

Het vierde document is een verslag van de studiedag: Natuur- en omgevingsopstellingen Innerlijk in dialoog met het ecosysteem, een volgende stap, op 13 april 2007 in de Schinveldse Bossen, Schinveld – Zuid Limburg. Ook dit verslag is hier beschikbaar.