Bureau voor Aarde Educatie, Visie-ontwikkeling & Methodiekscholing

Praktijk Mens&Natuur

Weblog

Een verrassend heilige berg

Zie zo weer thuis van een maand diepgaande ervaringen in de Gobi woestijn van Mongolie. Een van de dingen die me daar echt raakten was de combinatie van sjaminsme en boedisme. Of moet ik zeggen het 'alledaagse volksgeloof' dat ik de mensen,  mn in de stille, lege zuidoost hoek van dit immense steppenland, heb zien uitoefenen. Zo bezochten we op een dag de berg Shi'liyn bogd uul, een halve krater in een immens vulkaanlandschap.

Bovenop de berg bevindt zich een enorme Ovoo. Een stenenbouwwerk dat helemaal vol was gehangen met boedistische vlaggen, waar tussen vele offerings van rijst, koekjes, snoepjes, geld, wierrook, wodka en dergelijk waren geplaatst. Tot onze grote verrassing waren we niet de enigen die des 's ochtends voor dag en dauw de berg opliepen. Hoewel er in geen velden of wegen, of zeg maar karrepaden, van enige bewoning sprake is, klommen we met tientallen mensen tegelijk naar boven om de zon te begroeten. Op het moment dat de zon boven de horizon kwam stonden ze allen te klappen en te juichen en met hun handen om hoog de zon te aanbidden. Vervolgens werd er naar goed Mongools gebruik 3 maal met de zon mee om de ovoo gelopen. Onderwijl rijst, snoep, wodka en melk naar de heilige stenen werpend.

Hele families hadden zich hier verzameld om, naar ons in gebrekkig engels duidelijk werd gemaakt, een maal per jaar deze tocht te ondernemen en de goden te eren. Het mooiste was dat dit alles op een heel eigen, organische en spontane manier verliep. nergens was ook maar een priester, lama of sjamaan te bespeuren die  hieraan leiding kon geven. De mensen deden gewoon wat ze te doen hadden, bezochten nog wat andere heilige plekken op de berg, deden allen hun eigen kleine ritueeltjes, bleven nog wat hangen in het zonnige ochtend licht om vervolgens hun weg naar beneden weer op te pakken.

Voor ons een prachtige ervaring om deze mooie mensen op zo'n respectvolle wijze bezig te zien met datgene dat voor hen waarde heeft en zij op hun eigen tijd en tempo vorm aan geven. Inspirerend voor mijn werk thuis en op het Eigentijds Festival...

Datum: 10-08-2011 in algemeen
Tags: