Bureau voor Aarde Educatie, Visie-ontwikkeling & Methodiekscholing

Praktijk Mens&Natuur

Weblog

Overgave en wonderen

In mijn tuin staat, als bijvangst in de pot van de vijg, een heel grappig papaverplantje, het slaapmutsje. Ze boeit me al de hele zomer, telkens als ik er even bij ga zitten op mijn bankje, roepen de stralende oranjebloemblaadjes me toe. Vanochtend zag ik dat er aan de inmiddels grote, haast verdorde plant nog een paar knopjes op uitkomen staan. De grappige mutsjes, die de bloemblaadjes nu nog bijmekaar houden, schuiven langzaam omhoog om de bloem te bevrijden.  → Lees verder ...

Datum: 29-09-2010 in natuurbespiegelingen
Tags:

Een koudvuurtje in mijn buik

Zaterdag jl hadden we onze herfstsamenscholing van Reizende Aarde School. Een byzondere  ontmoeting ditmaal op een prachtig landgoed in Vorden, in het atelier en de bed&breakfast van Eveline, zie ook www.evelien-art.nl. Nog byzonderder was het dagprogramma, een geschenk van natuurgeneeskundige Renée Koenders, die ons een workshop aanbood omdat er voor haar een grote wens was uitgekomen. En omdat ze zich simpelweg door het bestaan van ons initiatief van de Reizende Aarde School altijd erg gesteund heeft gevoeld, gaf ze ons nu een blik in haar keuken. → Lees verder ...

Datum: 20-09-2010 in natuurbespiegelingen
Tags:

Oude herfstkoeten en nieuwe gewoontes

Terwijl ik uit het raam kijk, zie ik tot mijn verrassing zo'n 25 meerkoeten op het roerige water dobberen. De herfst is duidelijk al weer in aantocht. De koeten verdragen elkaars gezelschap weer en hebben een kennelijk besef of natuurlijk gedrag om samen de winter door te brengen. Ook ik maak me op voor de herfst en winter. Wat is mijn natuurlijke reactie in deze tijd? En de jouwe? → Lees verder ...

Datum: 15-09-2010 in natuurbespiegelingen
Tags: