Bureau voor Aarde Educatie, Visie-ontwikkeling & Methodiekscholing

Praktijk Mens&Natuur

Weblog

Een koudvuurtje in mijn buik

Zaterdag jl hadden we onze herfstsamenscholing van Reizende Aarde School. Een byzondere  ontmoeting ditmaal op een prachtig landgoed in Vorden, in het atelier en de bed&breakfast van Eveline, zie ook www.evelien-art.nl. Nog byzonderder was het dagprogramma, een geschenk van natuurgeneeskundige Renée Koenders, die ons een workshop aanbood omdat er voor haar een grote wens was uitgekomen. En omdat ze zich simpelweg door het bestaan van ons initiatief van de Reizende Aarde School altijd erg gesteund heeft gevoeld, gaf ze ons nu een blik in haar keuken.

Ze heeft ons laten ervaren waar ons eigen temperament zich bevindt op de 2 assen van warm - koud en vochtig - droog. Een verrassende benadering, waarbij koud helemaal niet over kou gaat maar over de beweging bij koude. De natuurlijke neiging om ons dan terug te trekken op ons zelf ipv uit te reiken naar buiten. Waarbij ik bemerkte dat  ik inderdaad als automatische eerste reactie mezelf naar binnen richt, en dan onderin mijn buik terecht kom bij een warm brandend vuurtje, dus hoe zo koud...!?  Terwijl meer extroverte mensen sneller naar buiten zullen uitreiken.

Zo verkenden we ook de as van droog naar vochtig, waarbij de natuur ons voorleeft dat droog veroorzaakt dat de dingen verschrompelen en in losse stukken uiteenvallen. Waarbij Renée een relatie legde met de verstandelijk rationele wetenschappelijke benadering die ook alles heel droog analyseert. Terwijl vocht maakt dat alles uitdijt en met alles en ieder in de omgeving contact en verbinding zoekt. In de daarop volgende opdracht gingen we naar buiten om te ervaren hoe onze natuurlijke reactie is. Ik bemerkte dat mijn hart als het even kan wijd open staat, voortdurend aftastend wat er gaande is om er een verbinding mee te leggen. Terwijl mijn denken me af en toe wil beschermen door controlle te houden en me daarmee wil behoeden  om me al te zeer te laten kwetsen in mijn uitreikende hart.

Heel verrassend om deze begrippenkaders van de vier elementen op een vernieuwde wijze te mogen ervaren. Renéé geeft er les over, dus als je meer wilt weten mail me om haar adresgegevens.

Een vochtige groet van een koudvuurtje,

Gerwine

Datum: 20-09-2010 in natuurbespiegelingen
Tags: