Bureau voor Aarde Educatie, Visie-ontwikkeling & Methodiekscholing

Praktijk Mens&Natuur

Weblog

Overgave en wonderen

In mijn tuin staat, als bijvangst in de pot van de vijg, een heel grappig papaverplantje, het slaapmutsje. Ze boeit me al de hele zomer, telkens als ik er even bij ga zitten op mijn bankje, roepen de stralende oranjebloemblaadjes me toe. Vanochtend zag ik dat er aan de inmiddels grote, haast verdorde plant nog een paar knopjes op uitkomen staan. De grappige mutsjes, die de bloemblaadjes nu nog bijmekaar houden, schuiven langzaam omhoog om de bloem te bevrijden. 

En  ineens stond ik stil bij het grote wonder dat alsmaar doorgaat in de natuur. Hoe is het toch mogelijk dat zo'n plantje vanuit hele simpele(?) onooglijke chemische stofjes uit de bodem zo'n schoonheid weet op te bouwen. Natuurlijk als biologe heb ik ooit geleerd hoe onder andere fotosynthese daar haar werkje doet, maar toch... Helemaal begrijpen zullen we het nooit, denk ik.

En dat bracht me op de studie van het Manifestatiewiel waar ik me momenteel op heb geworpen. Alan Seale schreef dit boek met 'een krachtige methode om ideeën te transformeren in resultaten'.  Het boek behandelt in 8 stappen een proces van dromen, denken en doen voor je doel of idee. Waarbij je in het 7de huis wordt gevraagd je over te geven aan de grotere krachten die je inmiddels hebt opgeroepen. Om zo te vertrouwen op een proces van cocreëren met zichtbare en onzichtbare krachten. Waarbij het aan mij is om te leren luisteren naar mijn intuities, aan te voelen wanneer het moment is om iets te doen of juist te laten. En me te verwonderen over alle processen die er om me heen en in mijn projecten gebeuren, waar ik niet van kan en hoef te snappen hoe dat nu toch mogelijk is.... Het leven een wonder en daar af en toe eens even bij stil te staan, voelt als een groot geschenk.

Datum: 29-09-2010 in natuurbespiegelingen
Tags: