Bureau voor Aarde Educatie, Visie-ontwikkeling & Methodiekscholing

Praktijk Mens&Natuur

Weblog

Op vruchtbare gronden

'Zoekt de vruchtbare grond...', was de uitnodiging aan het eind van ons 'Binnenstebuiten' EMradio gesprek met Peter van Kan, de laatste keer. Grappig hoe er iedere week weer een prachtig 10-15 minutengesprekje ontstaat tussen ons beide. In de daarop volgende week neem ik dan onze 'huiswerk' opdracht mee in mijn doen en laten. Waardoor er ditmaal de vraag oprees, 'Wat is vruchtbaar voor mij en hoe gaat dat in de natuur?'.

Ik dacht aan de contacten met mijn vele dierbare vriendinnen, de relaties uit het werk met Reizende Aarde School, de heerlijke afspraken met Harmen om wekelijks toch wel ergens buiten een lange wandeling te maken, het voorbije Biodanza weekend, en mijn prettige 'soul loving' werkplek. Zielevoedend dat is een woord dat ik momenteel veel met me meedraag. Is dit zielevoeden voor mij? en dan weet ik vrijwel onmiddelijk wat ik op het moment zelf moet doen of laten, denkelijk ook om daarmee een vruchtbaar grondje te creeren.

Maar hoe gaat dat in de natuur? Vruchtbare grond roept beelden op van planten en dieren die zich daar goed kunnen huisvesten, om voedsel te vinden, nesten te bouwen, jongen groot te brengen of bloemen en zaden/vruchten te produceren. Dit alles lijkt vanuit biologenogen nogal ten dienste te staan van de overleving van de soort. Ben ik onbewust dan ook bezig met de 'soort' mens, ja en nee. Hoewel ik slechts geesteskinderen voortbreng, is het meeste van mijn doen en laten gericht op een vergroten van het bewustzijn voor mezelf en wat mij betreft voor de maatschappij, de aarde,  onze leefomgeving en het grotere geheel. Dus ja het voortbestaan van de soort in wisselwerking met de daartoe voedende wereld om haar heen.

En jij, ten dienste van wat ben jij bezig zo door de dag heen, en waar vind jij je vruchtbare gronden dan?

ik lees je antwoorden graag eens, heb het goed... Gerwine

Datum: 28-10-2010 in natuurbespiegelingen
Tags: